TR Hosting Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İş bu sözleşme TR Hosting ("Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır.) ile www.trhosting.net web sitesi üzerinden hizmet alacak/alan kişi/kişiler yada tüzel kişilikler ("Müşteri" olarak anılacaktır.) arasında aktedilmiş sayılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme Hizmet Sağlayıcı'nın, Müşteri'nin web sitesi, dosya vb. Web yayımcılığı ile ilgilidir.

Sözleşme Maddeleri

TR Hosting sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri , verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

Servis Sağlayıcı , yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık yada dosya boyutu açısından rahatsız edecek emaillar yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailları yollayamaz.

Müşteri kesinlikle TR Hosting sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde TR Hosting sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Müşteri kesinlikle TR Hosting sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM e network kaynakları), TR Hosting'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda TR Hosting müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde TR Hosting sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Servis Sağlayıcı fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.

TR Hosting tarafından yayımlanmakta olan Sunucu'nun sınırsız band genişliği olmakla beraber, Aylık Trafik kullanımı http://www.trhosting.net adresinde yer alan sınırların üzerine çıktığı takdirde her GB için tarafların aralarında mutabık kalacağı fiyat üzerinden anlaşma sağlanır ve servis durdurulmadan hizmete devam edilir.

Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme müşterinin web yayımcılığı hesabının açıldığı tarihte taraflarca kabul edilmiş ve bir ay süre ile hüküm ifade eder ve aksi belirtilmedikçe heray yinelenmiş sayılır.

Katılım Bütçesi ve Ödeme Planı

Müşterinin aldığı web yayımcılığı hizmeti doğrultusunda aylık ve USD olarak tahsil edilecektir. Ödemeler kredi kartı ile Paypal veya 2Checkout sistemi ile yapılmaktadır.

Geri Ödeme Politikası

TR Hosting, sağladığı hizmetlerde geri ödeme güvencesi vermektedir. Ödeme tarihinden sonraki 15 gün içinde müşterinin her zaman geri ödeme isteme hakkı saklıdır. Bu durumda müşterinin bu hizmeti kötüye kullanıp kullanmadığı incelenerek işlem yapılır.

Gizlilik Politikası

TR Hosting, müşteri hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da TR Hosting tesislerindeyken TR Hosting kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve koruyacaktır.

Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi

İşbu sözleşmeyi, herhangi bir aşamada TR Hosting, kendisine yapılan ödemeleri iade etmek koşuluyla tek taraflı olarak fesh edebilir. Aksi durumda Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir. Fakat, ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi

İşbu sözleşme 9 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.